• LymfedémLymfatický otok

    Funkce

    Lymfatický (mízní) systém má nezastupitelnou roli v drenáži a tím i v udržování optimálních podmínek v mezibuněčném prostoru. Každá naše buňka je obklopena mezibuněčnou (intersticiální) tekutinou, ze které během výměny látkové (metabolizmus) přijímá kyslík a živiny (cukry, tuky, aminokyseliny resp.bílkoviny) a naopak do ní odvádí oxid uhlíku a produkty látkové výměny. Ty mohou mít charakter vysloveného “odpadu” nebo sehrávají důležitou roli v ovlivnění okolních i velmi vzdálených buněk, tkání i celých orgánů (např.hormóny). Mezibuněčná tekutina tvoří asi 16% hmoty těla. Za 24 hodin vznikne tímto způsobem cca 20 litrů mezibuněčné tekutiny avšak resorpce do kapilárního řečiště představuje pouze 18 litrů. Zbývající 2 litry mezibuněčné tekutiny musí být odvedeny  lymfatickým řečištěm spolu s obsaženými bílkovinami a buněčnými elementy – především lymfocyty a makrofágy. Bílkoviny proniklé do intersticia jednak filtrací z kapilár, jednak vzniklé vlastním metabolismem buněk mohou totiž být transportovány z tohoto prostoru prakticky pouze lymfatickým systémem. Stejným způsobem jsou transportovány i částice do velikosti 20 um;  viry, bakterie, nádorové buňky, tuky a cholesterol, vitamíny rozpustné v tucích, vápník, železo, měď a steroidní hormony a další látky.

    S drenážně-transportní funkcí lymfatického systému úzce souvisí jeho imunologické funkce spojené s obranyschopností našeho organismu. Lymfa přitékající do uzliny omývá v kůře a dřeni přítomné bílé krvinky (lymfocyty), a předává jim skrze jiné specializované buňky (makrofágy) informace o stavu obrany v místě odkud přitéká (antigeny). S lymfou mohou do uzliny přicestovat přímo i bakterie, viry nebo nádorové buňky, které se zde, jako ve filtru, zachytí. Bílé krvinky v uzlině se začnou množit a specializovat. Některé zahájí výrobu obranných protilátek, jiné “odcestují do místa porušené obrany, kde napadnou a pohlcují bakterie, viry ale i nádorové buňky. Pokud se nepodaří včas zlikvidovat nádorové buňky vcestovalé do lymfatické uzliny, začnou tyto buňky v uzlině růst, prorazí mechanický filtr a dalším proudem lymfy jsou zaneseny do vzdálených míst a orgánů. Tak vznikají metastázy lymfatickou cestou.