• LymfedémLymfatický otok

  Komplikace lymfedému

  Nejčastějšími komplikacemi jsou kožní infekce, mezi něž na prvé místo patří erysipel nebo-li „růže“, což je akutní streptokokový zánět. Časté jsou též plísňová onemocnění v meziprstí (interdigitální mykózy).

  Vzhledem k objemové a zejména váhové asymetrii se objevují potíže neurologické (parestezie, parézy, vertebrogenní obtíže) a ortopedické (zmrzlé rameno, vertebrogenní obtíže). V důsledku estetického handicapu se mohou objevit psychické  problémy (deprese, úzkost, partnerské problémy, sexuologické problémy, exhausce).

  Kožní komplikace lymfedému

  Chyloderma: spontánně praskající drobné puchýřky na kůži vyplněné lymfou
  Lymphorrea: spontánní prosakování lymfy neporušenou kůží se může  objevit při výraznějším či náhle vzniklém přetlaku lymfy v postižené oblasti. Důvodem nejčastěji bývá prudká progrese uzlinového postižení nádorovým procesem nebo souběžná dekompenzace jiného systému (srdce, ledviny).
  Lymfatická píštěl: výtok lymfy z porušené kůže (úraz, operace apod.)
  Erysipel: může být prvou známkou poruchy transportní kapacity lymfatického systému bez klinických projevů otoku (latentní lymfedém). Recidivující erysipel může být součásti všech stádií lymfedému.
  Verrucosis lymphostatica:  u chronického lymfedému nejčastěji na prstech dolních končetin mohou vzniknout shluky drobných exofyticky  rostoucích bradavičnatých útvarů.
  Ulcus cruris lymphostasticum:  bércový vřed vznikající na podkladě lymfostázy
  Stewart-Treves syndrom: u pacientů s mnohaletým lymfedémem se výjimečně může vyvinout  v lymfostatické oblasti lymfangiosarkom, který se klinicky projevuje tmavě fialovými uzlíky uloženými v kůži a  podkoží.