• LymfedémLymfatický otok

  Milí přátelé,

  v posledních době se konečně problematika lymfedému dostává do povědomí nejen laické ale i odborné veřejnosti. Lymfedém je lékařský termín s jasně vymezenými diagnostickými i léčebnými možnostmi. Na druhou stranu je však lymfedém pouze klinickým příznakem – symptomem nedostatečné funkce lymfatického systému. Ta se neprojevuje z počátku otokem.

  Důležité je ale vědět, kde a od koho informace získat.

  Internet je ideálním komunikačním prostředkem, který umožňuje prakticky každému zajistit si kvalitní a aktuální informace nejen o nejnovějších medicínských poznatcích o určité chorobě ale především o nejmodernějších prostředcích k její léčbě. Bylo by příliš optimistické se domnívat, že bez aktivního přístupu k léčbě jakékoli choroby získá pacient automaticky nejlepší péči – i když je takové právo zajištěno Ústavou.

  Tento server je určen všem, kteří se snaží získat kvalitní a aktuální informace o lymfatické nedostatečnosti a lymfedému s cílem zajistit si co možná nejlepší zdravotní péči.

  Na tvorbě serveru se podílejí:

  doc. MUDr.Martin Wald, PhD.