• LymfedémLymfatický otok

    Dynamická insuficience lymfatického systému

    Dynamickou insuficiencí (nedostatečností) lymfatického systému rozumíme stav, kdy funkce a výkon lymfatického systému (transportní kapacita) je normální nebo dokonce zvýšená, ale v důsledku zvýšeného množství intersticiální (mezibuněčné) tekutiny dochází k přetížení lymfatického systému. Zvýšená nabídka intersticiální tekutiny může být důsledkem zhoršeného odtoku krve žilním systémem (např. v důsledku  trombózy nebo při pravostranném srdečním selhávání), zvýšenou kapilární filtrací (zánět, alergická reakce) nebo roztažením (dilatací) cévního systému farmakologickým zásahem (léky pro rozšiřování cév). Protože  lymfatický systém není poškozen, lymfedém vymizí po odstranění primární příčiny.