• LymfedémLymfatický otok

  Stadia lymfedému

  1.stadium – latentní lymfedém se může objevit po odstranění spádových lymfatických uzlin (lymfadenektomii) a/nebo po jejich ozáření. V různém časovém odstupu se začnou objevovat neurčité bolesti, pocit napětí, tlaku nebo tíže v příslušné oblasti – nejčastěji končetině s výraznější únavností proti druhé straně.

  Lymfatická drenáž je již porušená a transportní kapacita snížená, ale zatím klinicky bez zjistitelného otoku.

  2.stadium – reverzibilní lymfedém je charakterizován kvalitativně stejnými, ale vystupňovanými  obtížemi pacienta. Navíc se však již přidává diskrétní večerní prosáknutí měkkých tkání postižené oblasti,  které do rána bez jakékoli léčby zcela ustoupí.

  Lymfatická drenáž a transportní kapacita lymfatického systému je již natolik porušena, že není schopna vyrovnat přechodné zvýšení objemu mezibuněčné tekutiny a proto dochází ke vzniku přechodného (reverzibilního) otoku.

  3.stadium – ireverzibilní lymfedém je charakterizován trvalým tuhým, bledým špatně ztlačitelným otokem  s objektivním omezením hybnosti příslušné krajiny či končetiny. Kůže je ztluštělá s ložisky hyperkeratózy, s chronickým zánětem podkoží vyúsťující do fibrózy různého stupně.

  4.stadium – elefantiáza: je charakterizována monstrózním zvětšením objemu končetiny se značnou vazivovou přestavbou podkoží (fibrózou) a úplným omezením hybnosti příslušných kloubů.  Elefantiáza se vyvine nejčastěji na dolních končetinách. Postiženy však mohou být i horní končetiny s maximem v oblasti hřbetu ruky a předloktí, obličej (víčka, čelo, rty, uši, nos) nebo genitál (šourek, penis,  zevní rodidla).