• LymfedémLymfatický otok

    Arteficiální lymfedém

    Arteficiální lymfedém je zvláštní jednotkou poruchy lymfatické drenáže. Jeho příčinou může být  účelové jednání nebo psychické onemocnění pacienta, který si sám zaškrcuje končetinu s cílem vyvolat otok na periferii. Někdy nalezneme až strangulační rýhu. Pokud máme podezření na tento typ lymfedému, pak nejdůležitějším krokem je průkaz sebepoškozování (nejlépe při pečlivém sledování během hospitalizace). Léčba tohoto typu lymfedému, spočívá  v prvé řadě v odstranění primární příčiny, tedy zjištění příčiny sebepoškozování (účelové jednání, psychické onemocnění). Pokud již došlo k organickému poškození lymfatického systému, pak je další léčba stejná jako u lymfedému chronického.