• LymfedémLymfatický otok

    Hlavní známky lymfedému

    • Asymetrie –  otok u  poruch lymfatické drenáže je způsoben lokálními patofyziologickými příčinami a proto se projevuje jako místní zduření měkkých tkání, nejčastěji v oblasti končetin. Asymetrii však můžeme nalézt na obličeji, hrudníku i v oblasti stěny břišní.
    • Nebolestivý otok měkkých tkání  je typickým příznakem právě u lymfedému. Pokud však v důsledku městnání lymfy dojde k rychlému zvětšení objemu, kterému se měkké tkáně nestačí přizpůsobit, může být bolestivost významná. Příkladem je maligní lymfedém. Výraznou bolestivost můžeme také zjistit u lymfedému komplikovaného zánětem (erysipel)  nebo u poradiačního lymfedému komplikovaného radiogenní neuropatií. Ve stádiu latentního lymfedému může být zvýšení intersticiálního tlaku příležitostně hodnoceno pacientem jako nepříjemné. Tento „dyskomfort“ bez další klinické symptomatologie může být také jedinou známkou počínající lymfatické insuficience. Postižení vazů, šlach a měkkých částí kloubů může vést k bolestivému lymfostatickému prosáknutí vazivového aparátu.
    • Barva kůže  zůstává u chronického lymfedému normální. U lymfostatické elefantiázy můžeme nalézt  hnědo-šedé zbarvení.  U lymfedému  v kombinaci s chronickou žilní nedostatečností může být kůže v oblasti dolní části bérce a kolem kotníků hyperpigmentovaná.V případě ataky erysipelu nalezneme na kůži typické známky této komplikace.
    • Stemmerovo znamení je jednou z nejdůležitějších známek chronického lymfedému na dolních končetinách. V důsledku hyperkeratózy a fibrózy  měkkých tkání  nacházíme kvadratický tvar 2.prstu nohy se ztluštěním  kůže a podkoží na jeho dorsální straně. Stemmerovo znamení není nikdy falešně pozitivní. Může však být falešně negativní v případě, že poruchou lymfatické drenáže dolní končetiny nejsou postiženy prsty.