• LymfedémLymfatický otok

    Vyšetřovací metody

    Základním vyšetřním je vyšetření klinické. To znamená pohovor s lékařem a vyšetření pohledem a pohmatem. Lékař zhodnotí stav kůže a pod ní uložených měkkých tkání, posoudí event. otok měkkých tkání, zánět apod. Pohmatem vyšetří dostupné lolalizace lymfatických uzlin (krk, nadklíčky, obě podpaždí a třísla). Při podezření na zvětšené či jinak změněné lymfatické uzliny obvykle doporučí ultrazvukové (sonografické) vyšetření podezřelé oblasti. Při patologickém nálezu je pak na řadě krevní vyšetření na specializovaném pracovišti (k vyloučením nádorového onemocnění krve), onkologické vyšetření (k vyloučení nádorového onemocnění tkání, ze kterých do podezřelé uzliny přitéká lymfa) a v krajním případě chirurgické vynětí a histologické vyšetření podezřelé lymfatické uzliny (může však následně hroztit lymfedém).

    Pokud je přítomen otok (například končetiny) měl by být vyšetření cévní systém, především žilní. Pokud je nález při trvajícím otoku měkkých tkání negativní na řadu přichází lymfoscintigrafické vyšetření (viz vyšetření u lymfedému).

    K dalšímu podrobnějšímu vyšetření tkání podezřelých z přítomnosti zánětu nebo nádoru přichází v úvahu již rentgenologické vyšetření včetně computerové tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI) nebo pozitronová emisní tomografie (PET).