• LymfedémLymfatický otok

    Diferenciální diagnóza

    Diferenciální diagnóza= odlišení lymfedému od stavů provázených otokem nebo zvětšením objemu měkkých tkání

    Přestože se u poruchy lymfatické drenáže  jedná o otok z místních příčin a tedy obvykle asymetrický, je nezbytné v diferenciální diagnóze vyloučit všechny stavy,  které mohou vést k otokům v nejširším slova smyslu:

    Diferenciálně diagnostická rozvaha není důležitá „pouze“ ke stanovení správné diagnózy.  Lymfedém je onemocnění chronické, vyžadující trvalou komplexní léčbu. Pokud se po zahájení léčby stav nezlepšuje anebo v průběhu dlouhodobě stabilizovaného stavu dojde k jeho zhoršení, je třeba znovu zvážit všechny příčiny, které mohou vést k narušení dosažené rovnováhy a eventuální příčinu zhoršení eliminovat. Velmi často se setkáváme s takovým stavem při zahájení nebo změně medikamentózní terapie hypertenze  (blokátory kalciových kanálů, vasodilatační léky), při dlouhodobém používání nesteroidních antiflogistik nebo při subklinické kardiální dekompenzaci.