• LymfedémLymfatický otok

    Lymfoscintirafie

    Lymfoscintigrafie je jednoduchá, neinvazivní vyšetřovací metoda s nízkou radiační zátěží. Injekční radiofarmakum  koloidní povahy (lidský albumin značený izotopem technecia 99m Tc) se po aplikaci do podkoží v oblasti meziprstní řasy mezi palcem a druhým prstem horní nebo dolní končetiny vstřebává pouze do lymfatických kapilár a nikoli do žilního systému. Dále je radiofarmakum transportováno mízním řečištěm do regionálních lymfatických uzlin. Pomocí gamakamery lze detekovat postup radiofarmaka lymfatickými cévami a jeho kumulaci v lymfatických uzlinách.  Část radiofarmaka se s lymfou po průchodu hrudním mízovodem dostává do žilního řečiště a je vychytáváno tzv.  retikuloendoteliálními buňkami jater a sleziny. Vyšetřovány jsou vždy obě končetiny v klidu a při zátěži (po zapojení svalové pumpy by mělo dojít za normálních podmínek ke zvýšení toku lymfy). Radiofarmakum může být aplikováno i do jiných částí těla, tedy do míst, kde máme podezření na přítomnost lymfedému.

    Lymfoscintigrafickým projevem lymfedému je difuzní městnání radiofarmaka v podkoží postižené oblasti. Pokud je v důsledku chirurgického odstranění nebo ozáření (radioterapie) lymfatická drenáž  přerušena, může se při lymfoscintigrafii  zobrazit alternativní drenáž do uzlin jiné oblasti, pokud došlo k jejímu vytvoření přes lymfatické anastomózy. Zobrazení alternativní cesty lymfatické drenáže je velmi  důležité nejen z diagnostických důvodů ale má klíčový význam pro lymfoterapeuta, kterému ukáže cestu – směr  transportu lymfy při provádění efektivní manuální lymfodrenáže.

    Lymfoscintigrafie na ČT1