• LymfedémLymfatický otok

  Farmakoterapie

  Medikamentózní léčba poruch lymfatické drenáže prodělává stálý vývoj. Starší koncepce farmakoterapie lymfedému neměly k dispozici kauzální lék a byly tedy koncipovány pouze symptomaticky. Při výběru léku k ovlivnění poruchy lymfatické drenáže je velmi důležité si uvědomit schopnost účinné látky ovlivnit klíčová místa etiopatogenetického bludného kruhu, ve kterém porucha lymfatické drenáže probíhá a neléčena nezadržitelně vede k rozvoji vyšších stádií lymfedému.

   Cíle farmakoterapie lymfedému

  • zvýšení transportní kapacity lymfatického systému
  • rozštěpení (proteolýza) bílkovinných zátek v lymfatických cévách
  • rozštěpení (proteolýza)  bílkovin hromadících se v mezibuněčném prostoru
  • zlepšení tekutosti lymfy a krve (reologie)
  • zvýšení žilního návratu
  • prevence a léčba komplikací

  Lékové skupiny používané v léčbě lymfedému:

  Systémová enzymoterapie v léčbě lymfedému
  Venofarmaka v léčbě lymfedému
  Diuretika v léčbě lymfedému